Bài cúng đêm giao thừa 2013

Bài cúng đêm giao thừa Quý Tỵ 2013

VĂN KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI

Nam mô a di đà phật! 
Nam mô a di đà phật! 
Nam mô a di đà phật! 
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương 
- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật 
- Con kính lạy HoàngTthiên, Hậu Thổ, chư vịTtôn thần.. 
- Con kính lạy Ngày Cựu niên Đương cai Hành khiển. 
- Con kính lạy Đương niên Thiên quan Năm Mão: TrịnhVương Hành khiển, thạch tinh hành binh chi thần, liễu tào phán quan. nam…2011… các Ngài NGũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần.
Nay là phút giao thừa năm…………… 
Tín chủ (chúng) con là :……………
Ngụ tại :………..
Giao thừa chuyển năm 
Năm cũ qua đi 
Năm mới đã đến 
Tam dương khai thái 
Vạn tượng canh thân. 
Ngài Thái Tuê Tôn thần trên vâng lệnh thượng đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh, tảo trừ yêu nghiệt. 
Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc nhân ngày đầu xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sắm sửa hương hoa phẩm vật dâng lên trước án, cúng dâng phật thánh dâng hiến Tôn thần, đốt nén hương thơm, thành tâm bái thỉnh. 
Chúng con kính mời: ngài cưu niên đương cai Ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần; ngài bản cảnh thành hoàng chư vị dại vương, ngài bản xử thần linh thổ địa, phúc đức chính thần, các ngài ngũ phương, ngũ thổ, long mạch tài thần, các bản gia táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin các vị giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, làm ăn phát đạt. 
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám, Phù hộ độ trì. 
Nam mô a di đà phật! 
Nam mô a di đà phật! 
Nam mô a di đà phật!

Khi khấn xong các bạn nên đốt thêm 4 cây nhang nhỏ,rồi ra cửa khấn tiếp và nhìn 4 hướng : đông ,nam , bắc hoặc đông nam .Đối những người nào thuộc về ĐÔNG TỨ TRẠCH,còn hướng tây nam ,tây bắc , đông bắc hoặc hướng tây. Đối với người nào thuộc về TÂY TỨ TRẠCH.rồi khấn rước cái vị tài thần mời họ vào để dùng hương hoa sắm lể…của gia đình.Cái vị tài thần gồm các vị sau đây ; hỷ thần , tài thần…để cầu xin sức khỏe 1 năm an lành, hạnh phúc tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý , an khang thịnh vượng.

 

 VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ

Kính lạy:

- HOÀNG THIÊN, HẬU THỔ, CHƯ VỊ TÔN THẦN
- LONG MẠCH, TÁO QUÂN, CHƯ VỊ TÔN THẦN
- CÁC CỤ TỔ TIÊN NỘI-NGOẠI CHƯ VỊ TIÊN LINH

Nay phút giao thừa giữa năm …(Ví dụ:Nhâm Thìn) và năm… (Ví dụ: Quý Tỵ).

Chúng con là: ………………………………Tuổi……………
Hiện cư ngụ tại số nhà …….. Đường……………………..Khu phố …………….
Phường ……………………Quận…………………………..Thành phố………………….

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lể vật.

Con lại kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng hâm hưởng lễ vật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo thụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con, tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng. Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Phục duy cẩn cáo!

Bình Luận