Bài cúng khai trương công ty 2013

Bài cúng khai trương công ty 2013 để các thần tài phù hộ có năm mới làm ăn phát tài

VĂN KHẤN KHAI TRƯƠNG
Nam mô A Di Đà Phật .
Kính lạy : Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần .
Quan đương niên hành khiển .
Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này .

Hơm nay là ngày ...............tháng ...............năm ..............................
Tín chủ của chúng con là .................................................. ..................................Ngụ tại : .................................................. ......................................
Thành tâm sưả biện hương , hoa , lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án . Vì tín chủ của chúng con .................................................. .................................................. .
Nay chọn được ngày lành tháng tốt , kính cáo chư vị Linh Thần , cúi mong soi xét và cho phép được KHAI TRƯƠNG. Nhân có lễ vật tịnh tài dâng cúng , bày trên án tọa .
Tính chủ chúng con thành tâm kính mời :
Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần .
Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này .
Cúi xin : Giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành , thụ hưởng lễ vật . 
Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị tiền chủ , hậu chủ và các hương linh , cô hồn y thảo phụ mộc , phảng phất trong khu vực này . Xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn Thần , thụ hưởng lễ vật .
Đốt nén Tâm hương, cúi dâng lễ vật, một dạ chí thành chắp tay khấn nguyện, cúi xin lượng cả bao dung. Thể đức hiếu sinh ra tay cứu vớt, độ cho tín chủ chúng con cùng Gia quyến, bốn mùa được chữ bình an, tam tiết được hưng long , thịnh vượng , lộc, tài quang tiến, công việc hanh thông, giải vận, giải hạn, biến hung thành cát, đổi họa ra tường, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện.
Phù trì cho tín chủ chúng con thân cung khang thái , bản mệnh bình an . Bốn mùa khong hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương trợ , sở nguyện tòng tâm . 
Dãi tấm lòng thành . Cúi xin chứng giám .
Cẩn cáo .

Bình Luận