Bài cúng rước ông bà 2013

Bài cúng rước ông bà ngày 30 Tết 2013

 

Cơm canh tùy theo khả năng của mỗi nhà. Thường thì nấu thành năm mâm để cúng:-


1.- Đất đai.
2.- Ông bà tổ tiên.
3.- Cha mẹ (nếu nhà có thờ Cha Mẹ riêng)
4.- Kiếng cho thân tộc.
5.- Cúng chiến sĩ (ngoài trước nhà)

A/- Sau đây là văn khấn cúng Chư Thần  (trước mâm cúng Đất Đai)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:-

- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
- Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế …………(1) Chí  Đức Tôn thần.
-- Ngài Kim niên Đương cai Hành Khiển, Hành Binh, Phán Quan …………(2) Chí  Đức Tôn thần.
- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương.
- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long mạch, Tài Thần, bản gia Táo quân cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm .......

Tín chủ chúng con là: ..................................
Ngụ tại: .................................................. .....

Trước án tọa kính cẩn thưa trình:-
 Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới. 
Hôm nay là ngày 30 Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh. 
Theo như thường lệ Tuế Trừ kính tế, cúi xin chư vị Tôn thần,  bản xứ tiền hậu chủ,  giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành ,cúi xin Chư Thần chứng giám.

Cẩn cáo 

(Lạy ba lạy, xá ba xá)


B/-Cúng Ông Bà Tổ Tiên (trước bàn thờ Tổ Tiên)


Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:-

-   Gia trung Cao Tằng Tổ Khảo, 
-   Cao Tằng Tổ Tỷ, 
-   Tiên linh nội ngoại, 
-   Lịch đại Tổ Tiên,


Vật đổi sao dời,
Năm cùng tháng kiệt.
Xuân tiết gần sang.
Đông tàn sắp hết,
Ngày ba mưoi Tết,
Sắm lễ Tất Niên.
Phụng cúng Tổ Tiên,
Theo như thường lệ,
Tuế Trừ kính tế,
Lễ mọn kính dâng,
Phù tửu hương đăng,
Phẩm nghi cụ soạn.

Lạy xin Tiên linh chứng giám,
Phù hộ toàn gia,
Lớn bé trẻ già,
Bính an khương thới. (khang thái)

Chúng con cũng xin :-

Thành tâm  cung nghênh,
Cao Tằng Tổ khảo, 
Cao Tằng Tổ tỷ,
Tiên linh nội ngoại, 
Liệt vị gia tiên … 

Về đây chung vui ,
Những ngày Xuân Tết,
Cùng với cháu con,
Trải tấm lòng son,
Cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

(Lạy ba lạy, xá ba xá)

(Các mâm khác cũng khấn vái ý nghĩa tương tự theo từng đối tượng)

*Ghi chú :-   Trong những ngày Tết, hàng ngày đều có dọn cơm lên bàn thờ Ông Bà để cúng cơm (hai hoặc ba lần mỗi ngày)


C/- Đến ngày mùng bốn Tết (tục xưa thì tới mùng bảy hạ nêu) mới cúng “Đưa Ông Bà”, dọn cúng giống như Lễ Rước.


*Mâm Đất Đai thì vái tên chư Thần năm mới, xin phù hộ v.v…

*Văn khấn mâm cúng Tổ Tiên:-


Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:-

-   Gia trung Cao Tằng Tổ Khảo, 
-   Cao Tằng Tổ Tỷ, 
-   Tiên linh nội ngoại, 
-   Lịch đại Tổ Tiên,

Tiệc Xuân đã mãn,
Lễ tạ kính trình.
Rước tiễn Tiên linh,
Lại về âm giới.
Buổi đầu năm mới,
Toàn gia mong đợi,
Lưu phúc lưu ân,
Kính cáo Tổ Tiên,
Phù trì phù hộ,
Dương cơ , Âm mộ,
Mọi chỗ tốt lành,
Con cháu an bình,
Vận hành khương thới (khang thái)

Cẩn cáo 

(Lạy ba lạy, xá ba xá)

 

(Theo: Ngôi sao)
Bình Luận