Bài cúng tạ mộ 2013

Bài cúng tạ mộ 2013

Bài cúng tạ mộ: 

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)        

- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.   

- Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, Kim niên Hành binh, Công tào phán quan.            

- Con kính lạy Các ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.            
 
- Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần.            
 
- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch Tôn thần, các  ngài Tiền Chu tước, Hậu Huyền vũ, Tả Thanh long, Hữu Bạch hổ cùng liệt vị  Tôn thần cai quản trong xứ này.              
- Con kính lạy hương linh cụ .................................................. .........              
 
Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.            
 
Tín chủ (chúng) con là: ………………………….................... .....................…            
 
Ngụ tại: …………………….......................... ...................................………….

Tín chủ (chúng) con sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu, kim ngân trình báo Tôn thần, kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là: ..................................................có phần mộ táng tại: ………………………….................... ..............................…… về với gia đình đón mừng năm mới, để cháu con được phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần, phù thuỳ doãn hứa.

Âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

             

 

 

Bình Luận