Đời sống

Bài cúng tất niên 2013

Bài cúng tất niên 2013 là một phong tục không thể thiếu của người Việt

 • VĂN KHẤN TẤT NIÊN

  Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam mô A Di Đà Phật.

  Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. 

  Kính lạy : Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần . 
   

  Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần . 
   

  Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương . 
   

  Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần

  và tất cả các Thần linh cai quản trong xứ này này . 
   

  Chư gia Cao Tằng Tổ khảo tỷ tiên linh nội ngoại.

  Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm... 
   

  Tín chủ của chúng con là : …
   

  Ngụ tại : …

  Trước Án tọa kính cẩn thưa trình : Đông tàn sắp hết , năm kiệt tháng cùng , xuân tiết gần kề , minh

  niên sắp tới . Nay là ngày 30 Tết , chúng con cùng toàn thể Gia quyến sắm sanh phẩm vật hương

  hoa , cơm canh cụ soạn , sửa lễ Tất niên , dâng cúng Thiên Địa , Tôn Thần , phụng hiến Tổ tiên ,

  truy niệm chư Linh . Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế , cúi xin chư vị Tôn Thần , Liệt vị Gia tiên ,

  bản xứ tiền hậu Chủ hương linh , giáng lâm án tọa , phủ thùy chứng giám , thụ hưởng lễ vật , phù hộ

  cho toàn Gia , lớn bé trẻ già , bình an thịnh vượng . Ai ai cũng chăm làm việc thiện, dù làm được vô

  số việc lành cũng không chấp công, kể công. Xin Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi , công việc

  hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương

  trợ , sở nguyện tòng tâm . Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .  

  Dãi tấm lòng thành , 
   

  Cúi xin chứng giám . 
   

  Cẩn cáo .    

Xem thêm: Bài cúng tất niên 2013
#
http://depmoingay.vn

TIN TIÊU ĐIỂM

http://depmoingay.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN DÁNG VIỆT
Địa chỉ: 160 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 633 076 - Email : info@depmoingay.vn